1971

1971

PAROCHIEVERGADERING

In tegenstelling tot de vorig jaar gehouden parochie-vergadering, was de bijeenkomst van vrijdag j.l. levendig, opbouwend en bijzonder serieus, vooral met betrekking tot de kerkelijke huishouding, waarvan alle parochianen een verslag hadden ontvangen. De vergadering die geleid werd door de heer M. Kessels heeft er in eerlijk overleg alles aan

Dorpen in de verdrukking

Drs. J. Martens: Landbouwhuis Roermond zou leefbaarheid van platteland moeten gaan bestuderen Dorpen in de verdrukking Leveroy VERGADERING LEEFKLIMAAT (31 Maart 1971) In tegenstelling tot de voortschrijdende ontwikkelingen in de gemeenten rond Leveroy blijft dit dorp zelf stilstaan. Deze plaats komt klaarblijkelijk niet over haar dode punt heen. Daarom heeft

Leveroy maakt zich zorgen over leefbaarheid

Weinig mogelijkheden in verdrukking Leveroy maakt zich zorgen over leefbaarheid (van onze correspondent) LEVEROY, 6 april – De op initiatief van het kerkbestuur en de parochieraad van Leveroy gehouden vergadering van vrijdagavond met als spreker drs. J. Mertens van het Provinciaal Opbouworgaan Limburg heeft misschien niet helemaal aan de eigen

Fanfare Contactblad voor “Concordia” Leveroy (opgericht 1929)

Fanfare Contactblad voor “Concordia” Leveroy (opgericht 1929) Jaargang 1 no. 1 Juni 1971 Met genoegen wil het bestuur u het eerste nummer van ons contactorgaan aanbieden. Tot uitgifte hiervan is besloten op de bestuursvergadering van 7-6-71. Pater Nijhof opperde het idee dat door het bestuur met grote instemming werd ontvangen,

Fanfare Concordia maakt van de kermis weer eens een grandioos feest !!

Fanfare Contactblad voor “Concordia” Leveroy (opgericht 1929) Jaargang 1 no. 1 Juni 1971 Fanfare Concordia maakt van de kermis weer eens een grandioos feest !! Zoals elk jaar heeft fanfare Concordia ook dit jaar weer de organisatie op zich genomen van de dansfestiviteiten met Kermis. Gezien de uitbreiding van de

Pastoor CORNELIUS LEUNISSEN

Ter gedachtenis aan De Zeereerwaarde Heer CORNELIUS LEUNISSEN em.-pastoor van Ransom, Kansas U.S.A. Geboren te Geieen op 31 oktober 1899. priester gewijd te Maastricht op 15 augustus 1925. Het grootste deel van zijn priesterleven werkte hij in de pa* rochiezietzorg in de Verenigde Staten van Amerika, *t laatst in de

OUD PASTOOR OVERLEDEN (1971)

  (Van onze correspondent) LEVEROY – Onlangs overleed te Ransom (USA) oud-pastoor Cornelius Leunissen. De overledene, die 71 jaar oud werd, werd geboren te Krawinkel-Geleen. Na zijn studies aan het B.C. te Sittard trad hij in bij de ongeschoeide Carmelieten te Geleen. Hij werd op 15 augustus 1925 te Maastricht

Dood in de USA

Dood in de USA In de kranten heb ik gelezen dat father Cornelius Leunissen (72) in Amerika is gestorven. Hier is hij enkele tientallen jaren pastoor geweest o.a. in Odin, een hele kleine parochie in de staat Kansas. Father Leunissen die geboortig was van Geleen hing met zijn hele hart