Wulms, Jacobus


Ter gedachtenis aan
JACOBUS WILHELMUS WULMS

echtgenoot van
Maria Gertrudis Verhaegen

geboren 7 juli 1905 te Leveroy, gesterkt door de Sacramenten der zieken, overleden in het Sint Jans-ziekenhuis te Weert 11 november 1970. Op het kerkhof van Sint Bar-bara werd op zaterdag 14 november zijn lichaam te rusten gelegd in afwachting van de dag der verrijzenis.
Zoals een mens als kind het leven leert, zo leeft hij als man, zo voltooit hij zijn levenstaak.

Een simpel kinderversje, van zijn moeder geleerd, of van een onderwijzer, of misschien van een kalenderblad, vergezelde hem in het leven. Speels, maar diep overtuigd, schreef hij het meermalen in poëzie-albums van kinderen.

’Het liet hem niet meer los in de dagen van zijn ziekte. Tot op zijn sterfbed toe speelde het voortdurend in zijn gedachten en gaf hem moed in de bittere uren van eenzaamheid en benauwdheid.

Was het voor hem de grote, de daadwerkelijke genade, die de richting en de in-houd van zijn leven bepaalde?

Dankbaar voor het gelovige getuigenis dat er uit spreekt, willen we ’t hier piëteitsvol aan de openbaarheid prijsgeven, omdat het ons allen iets te zeggen heeft:

Denk dikwijls aan uw lot:

Ik ben in dienst van God.

Dan valt U alles licht; uw kruis en ook uw plicht.

Moge na het dragen van zijn kruis en het vervullen van zijn plicht de Heer hem binnenleiden in Zijn eeuwige vreugde.
Voor uw medeleven en het samen vieren van de Eucharistie bij het overlijden van mijn dierbare echtgenoot en onze goede vader danken wij U hartelijk.

Mevr. M. G. Wulms-Verhaegen en kinderen