Gubbels – van den Schoor, Anna Maria


Categories :

Ter gedachtenis aan
ANNA MARIA VAN DEN SCHOOR

weduwe van
Joannes Hubertus Gubbels

geboren te Leveroy, 30 december 1878, aldaar overleden, meermalen gesterkt door de sacramenten der zieken, op 9 juni 1970.
God schonk haar een hoge ouderdom. Zij genoot daarenboven het voorrecht van een redelijk goede gezondheid en een heldere geest tot kort voor haar overlijden. Zij had een mooie, goed verzorgde oude dag.

Haar sterven was rustig en in vrede. Zij leefde er naar toe vol verwachting van een weerzien van haar dierbaren in het eeuwige leven.

Eenvoudig van hart, arbeidzaam en ijverig van aard heeft zij voor God geleefd, blij en tevreden ook met de kleine vreugden van een gelukkig familieleven. Zij stond vrij

tegenover de dingen van deze wereld, omdat zij alles zag in het licht van God.

Daarom bezat zij een eenvoud en een wijsheid die haar bij allen die haar kenden bemind maakten.

„De dag van Christus” vond haar dan ook ongerept en onberispelijk, verzadigd met de vrucht der gerechtigheid, die komt van Jezus Christus.

Eer aan de Vader, de Zoon en de H. Geest.
Voor uw medeleven en gebed en vooral voor het met ons samen vieren van de Eucharistie voor onze overleden moeder en oma danken wij U hartelijk.
Familie Gubbels