Beurskens, Cornelis


Ter gedachtenis aan

CORNELIS JOANNES BEURSKENS

Geboren te Haelen 26 januari 1893, en overleden, voorzien van de sacramenten der zieken, in het Sint Jansziekenhuis te Weert op 24 februari 1970. In vrede werd zijn lichaam begraven op het parochiekerkhof van Leveroy,
27 februari 1970.

Deze dierbare overledene was een benijdenswaardige, tevreden en gelukkige man. Hij verstond de kunst van . .. te leven. Misschien dat sommigen zijn geluk maar bescheiden willen noemen, omdat hij, naar hun mening niet genoeg van het leven geprofiteerd heeft. Maken deze echter niet de grote vergissing van deze tijd: Het geluk te zoeken in het rusteloos najagen van het ene genot na het andere en het . toch nooit te vinden?

Geluk Is niet iets dat voor geld hoeveel ook ergens te koop is. Geluk wordt een mens alleen maar geschonken. Het is een bijkomend iets, de toegift, die ieder mens ten deel valt, die eerlijk en rechtschapen leeft.

Zoals Christus ’t ons zegt: „Zoekt eerst het Rijk Gods en zijn gerechtigheid en al het overige zal U als toegift geschonken worden.

Moge het eeuwige, onvergankelijke geluk nu zijn deel zijn.

Voor uw blijk van medeleven, ondervonden bij het overlijden en de begrafenis van onze dierbare overledene, zeggen wij U onze oprechte dank.
Fam. Beurskens