1970

1970

Oprichting fanfare

LEVEROY, juni – We schrijven 1929, de zevende januari. Het is winter en de boerenbond van Leveroy vergadert. Tijdens de rondvraag, waar over het algemeen weinig gebruik van wordt gemaakt, klinkt een stem van achter uit de zaal: “Sek, veer motte een fanfaar oprichte”. Het is kantonnier Keup Gabriëls, die

P. Ament 40 jaar bij onderwijs

1970 Op zaterdag 1 augustus a.s. zal het 40 jaar geleden zijn dat de heer P. Ament zijn loopbaan als onderwijzer te Leveroy begon. De heer Ament, geboren te Stramproy op 3 januari 1909, kwam in 1930 naar Leveroy, waar hij na ruim 10 jaar gewoon onderwijzer te zijn geweest,

Gouden bruidspaar Zef Wijers – Anna Wijers – Arets

LEVEROY —’ Woensdag herdacht het echtpaar Zet Wijers (77) en Anna Wijers-Arets (76) de dag, dat het voor vjjftig jaar in het huwelijk trad. Aan de kerk werd het gouden paar opgewacht : door twee bruidsmeisjes, Wilhelmientje en Marietje Verstappen, die een versje opzegden. Onder leiding van de heer P.

UITBREIDING PAROCHIERAAD

  Leveroy (Oct. 1970) UITBREIDING PAROCHIERAAD Tijdens de te Leveroy gehouden parochievergadering zijn op voorstel van het bestuur van de parochieraad tot nieuwe leden gekozen mevr. Wijers-Baetsen en de heer J. Peulen. De werkgroep gezinsbijdrage is uitgebreid met de heer K. Hermans. Alle voornoemde personen zijn met algehele instemming gekozen.

Onderwijsjubileum in Leveroy

  OP BUITENGEWOON hartelijke wijze heeft Leveroy zaterdag j.l. het 40-jarig onderwijsjubileum gevierd van de heer P. Ament. Na een plechtige Eucharistieviering was er een openbare huldiging in de St. Barbarazaal, waaraan heel de gemeenschap deelnam. Nadat fanfare Concordia en Schutterij met trommelkorps hun feestelijke huldiging muzikaal hadden onderlijnd, hield

PAROCHIEVERGADERING

Heden, donderdag 22 oktober des avonds om 8 uur zal in de Barbarazaal een parochievergadering gehouden worden. Deze vergadering, die onder leiding staat van de heer M. Kessels, heeft als bedoeling aan alle parochianen opening van zaken te geven. Pastoor Geurts zal de pastorale werkzaamheden toelichten en wensen en verlangens