CUYPERS, LEONARDUS


Ter gedachtenis aan

LEONARDUS CUYPERS

echtgenoot van Mechtildis Maria van Heur

Geboren te Leveroy, 1 juli 1899, overleden in het Sint Jansziekenhuis te Weert 14 september 1969, gesterkt door de Sacramenten der zieken.

Hij werd begraven op het kerkhof van Sint Barbara te Leveroy 18 september d.a.v.

Wanneer een huwelijk kinderloos blijft, moet dat gemis worden goedgemaakt door een nog grotere liefde en geborgenheid van man en vrouw bij elkaar.

Deze twee mensen hadden geleerd, wat het zeggen wil, samen door het leven te gaan. Zij waren volkomen op elkaar afgestemd en gelukkig. In goede dagen, maar evenzeer in de dagen dat zware beproevingen hun huis bezochten.

De dierbare overledene had een open karakter. Hij hield van de kleine vreugden van het leven en van Gods natuur. Hoe blij en dankbaar was hij telkens als hij na een ziekte weer opleefde. Zijn huis stond voor iedereen open en hij had vele vrienden. Hoe kon het ook anders. Hij was een hartelijke en diep godsdienstige man. Eenvoudig en ongekunsteld. Als hij maar even kon was hij weer in de kerk.

Zijn laatste levensdagen waren moeilijk en pijnlijk. Maar geen klacht kwam over zijn lippen. Blij was hij met ieder bezoek en met iedere bekende die hij zag.

Mijn dierbare echtgenote, we hadden het samen mooi hier op aarde. Laat ons daarvoor dankbaar zijn. Leef moedig verder in de verwachting, dat wij eens weer met elkaar verenigd zullen zijn.

Mijn Jezus barmhartigheid.
Voor Uw meeleven en het samen vieren van de Eucharistie voor mijn overleden man dank ik U hartelijk.

Mevr. M. Cuypers-van Heur,

Categories :