Frenken, Anna


Categories :

De kinderen Frenken danken U hartelijk voor uw gebed en me-deleven, bij het overlijden van hun dierbare tante.
Maxet, juli 1969.

Ter gedachtenis aan
ANNA MARIA FRENKEN

geboren te Heythuysen (Maxet) 16 november 1882, overleden in de Maasland-kliniek te Horn op 14 juli 1969, begraven op het kerkhof van Sint Barbara te Leveroy 17 juli d.o.v.

Klein van gestalte, maar groot van hart, vond zij een bescheiden maar dankbare levenstaak in de zorg voor anderen. In soms zeer moeilijke omstandigheden was zij een grote steun in het gezin van haar broer, waarvoor haar niets te veel was.
In de bange oorlogsdagen van 1944 kende zij geen gevaar. Wat velen voor onmogelijk hielden en anderen voor onverantwoord, was voor haar vanzelfsprekend. Meermalen maakte zij in gevaarlijke omstandigheden te voet de lange weg naar het ziekenhuis te Weert, waar haar broer, zwaar ziek, te sterven lag.

Geen wonder dat familie en bekenden zoveel van haar hielden, en dat zij zo’n grote plaats innam in het gezin van haar broer. Zijn kinderen zijn er altijd dankbaar voor geweest, dat zij in deze tante zo’n edel mens in hun midden mochten hebben.

Zij vond er ook een gelukkig tehuis en een mooie oude dag. Gelukkig en dankbaar was ze dat ze een mooie taak had gehad in haar leven. Moge de goede God Zijn trouwe dienares Maria haar daarvoor honderdvoudig belonen. Moge zij rusten in vrede.