Tegen bankrovers twee jaar geëist

Bron: limburgs Dagblad

Officier noemt overval in Leveroy goed voorbereid stukje huisvlijt.

– ROERMOND, 25 juni — Met tijdens een nachtelijke inbraak in een wapenwinkel in Maaseik weggehaalde geweren en overhaast in Vierssen (Duitsland) gekochte daarbij behorende munitie overvielen Johann T. (24) uit Jülich, Rinus van V. (22) uit Nederweert en zijn dorpsgenoot Theo van den H. (24) in de vooravond van vrijdag, 31 januari van dit jaar, de Boerenleenbank in Leveroy. Zij maakten er 7000 gulden buit. Dinsdag moesten zij daarvoor met nog drie medeplichtige helers verantwoording afleggen voor de door mr. J. van Koot gepresideerde meervoudige strafkamer van de Roermondse rechtbank. Die drie medeplichtigen waren Rinus’ enige broer Jac (24) en hun beider moeder Antonette van E. (44) en stiefvader Jakob Th. (38). Die drie hadden achter de schermen een belangrijk aandeel geleverd aan de voorbereiding van de bankoverval en later in de buit gedeeld. De zaak tegen de moeder werd bij verstek behandeld nadat parketwachters hadden uitgevist dat ze niet naar Roermond was kunnen komen wegens een ernstige zenuwcrisis.

Heerlense brief was eerste spoor
Een merkwaardige overval. Een door eendrachtig samenwerken voorbereid stukje huisvlijt”, kenschetse officier van justitie mr. J. J. Deleseen het misdrijf. Hij wilde de overvallers niet rekenen tot het echte gangstersgilde maar vond wel dat er ” mogelijk door tv-films geïnspireerd ” onvervalste gangstermethoden, zij het wat onzorgvuldig, waren toegepast. Zijn vorderingen vielen mild uit. Twee jaar gevangenisstraf luidde de eis tegen de drie overvallers, Johann T., Rinus van V. en Theo van den H. ” Voor beide laatsten ook nog voorwaardelijke terbeschikkingstelling van de regering ” één jaar onvoorwaardelijk voor Jac. v. V., één jaar gevangenisstraf waarvan de helft voorwaardelijk voor stiefvader Jakob Th. en drie maanden voorwaaddelijk voor de moeder van de gebroeders Van V. Johann T. leerde zijm Nederweerter spitsbroeders kennen in de Roermondse gevangenis. Toen zij weer op vrije voeten waren kwam de Duitser die in januari zijn broodwinning verloor naar Nederweert en begon onmiddellijk zijn vrienden ertoe aan te zetten samen op een gemakkelijke manier aan veeL geld te geraken.

Op 29 januari zaten Johann T. en Rinus van V. met Theo van den H. weer van zulke plannen te beramen toen Jac. van V. bij hen uitliep. Er werd even gesproken over een inbraak in de kantoren van een reisbureau in Heerlen voordat Jac tenslotte de boerenleenbank als doelwit voorstelde. Jac kwam daar wel eens op zijn bestelroute en verstrekte de gegevens over de inrichting en de bezetting van het kantoor. Dezelfde nacht nog reden Johann, Rinus en Theo naar Maaseik om daar de wapens te stelen en de morgen daarna naar Vierssen om de bijpassende munitie in te slaan. ‘s Middags werden van de gestolen jachtgeweren de lopen ingekort. De stiefvader van Rinus hielp daarbij een handje. Theo van den H. haalde thuis wat munitie en twee overalls op en de moeder hielp hen aan nylonkousen en knipte, die op maat. Het drietal reed in de van valse kentekens voorziene auto van Johann T. tegen half zes naar Leveroy. Met Jac was afgesproken dat die tegen zes uuy met een vrachtauto de straat voor de bank voor eventuele achtervolgers zou blokkeren. Bliksemsnel persten ze binnen onder bedreiging van de wapens geld af van de kantoorhouder van die bank en stoven er even later in hun auto vandoor. De vluchtende bankrovers raakten met de auto na 500 meter in een sloot langs de weg. Zij gristen de wapens uit hun wagen en holden tevoet verder. In de auto vond de politie het eerste spoor naar Johann T.: een brief aan hem van een vrouw uit Heerlen. In de dagen na de bankroof sloot het net van de politie zich langzaam rond de overvallers en de medeplichtigen. De vijf mannen hebben tot nu toe opgesloten gezeten De vrouw werd na het eerste onderzoek op vrije voeten gesteld.

Formaliteit
Op wat kleine details na gaven de drie overvallers ieder hun aandeel in het misdrijf grif toe. Niet toegeven wilden ze dat zij de wapens dreigend en schietklaar op het personeel en twee klanten hadden gericht. ,,Wij hadden tevoren afgesproken niet te schieten. De wapens waren wel schiebklaar maar we hielden ze naar beneden gericht. Ze waren geladen maar dat moest om alles echter te laten lijken”, zei Rinus. Het laden van de wapens was een gewone formaliteit , vulde Theo hem aan. Vader Jakob Th. ontkende zo goed als alles wat het openbaar ministerie hem in de schoenen had geschoven. Hij had van plannen voor een overval niets afgeweten. Ook na de overval had hij niet gevraagd waar plotseling de 500 gulden vandaan kwamen die hij kreeg toegeschoven en waarom hij zo haastig midden in de nacht Johann T. naar Heerlen moest brengen.
Voor Mr. Deleseen stonden medeplichtigheid, de heling en de begunstiging van Jakob Th. vast. De generale preventie eist zware straffen. Gewapende overvallen nemen hand over hand toe. Daar moeten we hard tegen in gaam”, aldus de officier van justitie. Hij hield bij de strafmaat wel rekening met de bevindingen van psychiater dr. Lely uit Arnhem.

Televisiefilms
Mr. M. Tripels:raadsman van Johann T. uit Maastricht drong op een clemente straf aan. Hij wees ook op de gevolgen van t.v.-films. Daardoor is iets opgeroepen wat niet meer te bezweren is”, aldus deze raadsman. De raadsleden van Rinus en Theo bepleitten ook clemtentie en refereerden aan het oordeel van de rechtbank. De raadsman van Jac wees erop, dat zijn cliënt niet aan de bedreiging heeft meegedaan en hooguit diefstal in vereniging heeft gepleegd. Dat delict is hem niet ten laste gelegd en daarom verzoek ik vrijspraak”, – aldus de raadsman. Raadsman mr. Neu poogde een klein wigje te drijven in het bewijs tegen vader Jakob. Maar één getuige ” een van de verdachten ” heeft bevestigd dat de vader iets van de voorbereiding voor de overval heeft gezien”, zei hij en vroeg daarom ook om een vrijspraak:

Alleen Jac. van V. had aan het pleidooi van zijn raadsman nog wat toe te voegen. ,,Ik wil graag weer zo gauw mogelijk voor mijn gezin gaan zorgen”, zei hij. Mijn vrouw is nu vijf maanden alleen. Ze heeft het erg moeilijk en is al vijftien kilo afgevallen” De Roermondse rechtbank oordeelt op donderdag 3 juli.

Tags: