Claessen – Boel van de, Maria


Categories :

Ter gedachtenis aan

Maria van de Boel

weduwe van

Jacobus Hubertus Claessen

Geboren te Heythuysen 29 mei 1877. Gesterkt door de sakramenten der zieken, overleden 30 april 1969 te Maxet, Heythuysen. Zij werd begraven op het parochiekerkhof van Leveroy, op 3 mei d.a.v.

In stilte is moeder naar het betere leven overgegaan. Tot in haar hoge leeftijd toe bleef zij zich zelf. Eenvoudig, bescheiden en altijd tevreden. Toch zijn de beproevingen van het leven, van ziekte en van de oude dag haar niet gespaard gebleven. Zij sprak er echter nooit over. Zij was niet graag iemand tot last. Dankbaar was ze voor wat men voor haar deed en zelf vergat zij niet gauw iemand.

Zij was een voorbeeld van werklust – in haar jonge jaren in dienst van anderen – in de kracht van haar leven voor haar gezin. Het viel haar zwaar in de laatste periode van haar leven zo weinig te kunnen doen voor anderen.

Des te meer heeft zij toen de rozenkrans gebeden. Het geheim van haar, voor de wereld misschien onopvallend, leven was haar gelovige levenservaring. Voor haar was werken bidden en toen zij niet meer werken kon was ’t bidden haar werk.

Mogen wij allen deze les van haar leven verstaan. Mogen haar kinderen en kleinkinderen een dankbare gedachtenis aan haar bewaren. Bidden wij nu voor haar dat God Zijn trouwe dienares het eeuwige loon voor haar werken en bidden moge schenken.

Zij ruste in vrede.

 

Voor Uw meeleven en gebed, zeggen wij U hartelijk dank.

FAMILIE CLAESSEN
Leveroy, mei 1969