Geraats, Peter


Ter gedachtenis aan

Peter Joannes Geraats

weduwnaar van
Maria Gertrudis Elisabeth Arlaens

Geboren te Leveroy 23 maart 1888, overleden in het St. Laurentius-ziekenhuis te Roermond op 9 april 1969 en begraven op het St. Barbara-kerkhof te Leveroy op 12 april d.a.v.

Het loven van deze goede mens kan in twee woorden getekend worden : Ora et labora. Bid den en werken hebben zijn leven rijk en mooi gemaakt en zijn dood tot een „schone voleinding.

In de Paasweek, waarin het blijde alleluia niet ophoudt te weerklinken, als antwoord op de weergaloos blijde boodschap van de verrijzenis van de Heer. werd deze dierbare uit de kring van zijn kinderen weggenomen, zoals er zovelen – jong en oud • in deze dagen gestorven zijn.

De vraag komt ons allen vanzelf op de lippen, of er dan vreugde mogelijk Is, waar de dood zo hard onder ons blijft toeslaan?

Maar verkeerden de leerlingen van Jezus na diens dood. niet in dezelfde situatie? Ten dode toe bedroefd en moedeloos verslagen. ..We hadden zo gehoopt, dat Hij het was . . ?*’

Maar hun geloof overwon hun droefheid. En uit hun mond horen we de bemoedigende woorden-

. Moest de Christus dit alles niet lijden om zo zijn heerlijkheid binnen te gaan.” Zelf had Hij het in Zijn leven aldus gezegd: ..Als de graankorrel niet in do aarde valt blijft hij alleen, maar als hij sterft brengt hij rijke vrucht voort.”

In dit geloof heeft deze overledene geleefd. In die verwachting is hij gestorven.

..Als wij dan met Christus gestorven zijn. zullen wij ook met Hem leven.”

..leder die in Hem gelooft, verkrijgt door Zijn Naam vergiffenis van zonden.” (Hand. 10.43.)

..Prijst dus de Heer, want Hij is goed en Zijn liefde duurt In eeuwigheid.”
(Psalm 118.1.)

Voor uw gebeden en medeleven bij het overlijden en de begrafenis van onze dierbare vader en grootvader, betuigen wij U onze oprechte dank.

FAMILIE GERAATS Kinderen en kleinkinderen

Leveroy, april 1969

Categories :