Smeets – Kiggen, Maria


Ter herinnering aan

MARIA ANNA HUBERTINA CHRISTINA KIGGEN

weduwe van
Joannes Hubertus Smeets

Geboren te Venlo 20 november 1895 en overleden in het Sint Jansziekenhuis te Weert op 15 maart 1969. We hebben haar naar haar laatste rustplaats op het kerkhof van Sint Barbara te Leverooi begeleid op 18 maart 1969.

Onverwacht hebben wij onze moeder verloren. Zij die zoveel voor ons allen betekend heeft. Na de vroege dood van vader droeg zij alleen de zorg voor haar talrijk gezin. In moeilijke tijdsomstandigheden moest zij die taak op zich nemen. Zij was voor ons, haar kinderen, een veilige steun in onze jeugd en bij onze groei naar de volwassenheid. Zij heeft zich geheel voor ons gegeven met alles wat een moeder voor haar kinderen doen kan. Daarom bleef zij het middelpunt voor ons, ook toen wij onze eigen weg in het leven gevonden hadden. Maar het waren slechts enkele jaren dat zij de voldoening mocht smaken haar taak volbracht te hebben.

„Ik kan vader toch niet langer meer laten wachten”. Deze woorden, in haar laatste ziekte haar ontvallen, verraden iets van haar diepste innerlijk, van waaruit zij leefde en waaruit zij kracht geput heeft, ‘t Was haar gelovige levensaanvaarding, die haar in dit leven haar persoonlijk verlies moedig deed dragen, zolang zij hier nodig was, maar toen zij haar taak vervuld had, een groot verlangen deed ontstaan naar een weerzien in het hiernamaals, naar een „thuis-komen” voor goed.

Mogen wij allen zo leven dat ook wij bij onze dood bij vader en moeder „thuis” komen. Vaarwel moeder en tot weerziens bij vader.
Uw medeleven, bij de ziekte, het overlijden en de begrafenis, hebben wij zeer gewaardeerd. Wij danken U er hartelijk voor.

Familie Smeets.
Leverooi, maart 1969.