ANNA MARIA JOSEPHINA ALOFS


Ter herinnering aan

ANNA MARIA JOSEPHINA ALOFS

geboren te Leverooi 27 juli 1909 en overleden in de Maaslandkliniek te Horn op 10 maart 1969. We hebben haar, volgens haar wens, te ruste gelegd naast haar vader en broer op het kerkhof van Sint Barbara te Leverooi op 13 maart d.a.v.

De aardse levensweg van Anneke Alofs duurde bijna 60 jaar. Hij begon in het schemerduister. Op de leeftijd dat zij zich bewust werd van de wereld rondom haar, moest zij haar weg daarin vervolgen in de duisternis van een donkere nacht. Een herinnering aan iets moois, aan licht en kleur, droeg zij nochtans mee door het leven. In vele eenzame uren was dit voor haar een bron van heimwee naar wat zij, nauwelijks gekregen, verloren had. Het gaf haar echter ook een onblusbaar verlangen en een voortdurende verwachting eens het licht in volle luister te mogen zien bij God. Bij het einde van dit mensenleven mogen wij allen wel even stil staan. Het leven van Anneke kende weinig aardse zekerheden.

Weinig wegen waren voor haar begaanbaar. Zij kon alleen maar wachten op anderen. Altijd moest zij zich verlaten op helpende handen. En ze hebben haar nooit ontbroken, ook niet in de laatste jaren van haar leven, toen zij in alles van anderen afhankelijk werd. Laat ons niet vragen naar het waarom van zoveel beproeving. Zij deed het zelf nauwelijks. In haar blindheid heeft zij, beter dan vele zienden, de waarde van lijden en beproeving leren kennen en het licht van het geloof, dat haar de zekere weg wees in de duisternis van haar leven. Haar geduld, haar overgave en haar gebed, waartoe zij altijd weer kwam, zijn voor velen van ons een bron van kracht geweest, zoals zij voor haar zelve de weg geweest zijn naar de opgang van het eeuwige Licht van God.

Voor uw vriendschap en goede zorgen aan onze zuster bewezen in haar lang en zwaar beproefd leven, alsook voor uw hartelijk medeleven bij haar overlijden,

danken wij u allen oprecht.
Familie Alofs.

Tags: ,