Sillekens, Loijen Elisabeth


Ter gedachtenis aan
Elisabeth Loijen

echtgenote van
Jacobus Sillekens

Geboren te Heythuysen 20 februari 1894 en overleden in het St. Jansgasthuis te Weert op 22 juli 1968. We hebben haar naar haar laatste rustplaats op het parochiekerkhof van Leveroy begeleid op 25 juli 1968.

Het leven van deze goede vrouw en prachtige moeder is in stilte afgesloten, gelukkig zonder lijden of pijn. Dat had ze ook niet verdiend, want ze is er veel te goed voor geweest. Ze heeft ongecompliceerd als een diep gelovige vrouw gewerkt, gezorgd en geleefd. Vijf en veertig jaar lang deelde zij vreugde en verdriet met haar echtgenoot. Alles deden ze samen. En vanzelfsprekend is er nu een grote leegte gekomen in het leven van haar man. Door de tranen heen is er toch voor hem een grote troost n.l. de onvergetelijke gedachte aan een echte lieve vrouw. En het zal haar liefste wens zijn dat nu de kinderen vader steunen in dit voor hem bijzonder zwaar verlies.

Toch heeft ook de parochie van Leveroy een groot verlies geleden. Want Elisabeth Sillekens-Loijen was een trouwe parochiaan. Zij hoorde bij ons en toonde dit door haar actieve aanwezigheid bij alle kerkelijke vieringen, die er plaats vonden. Zelfs totdat ziekte haar krachten aantastte, was ze elke morgen present bij de Eucharistieviering. Daardoor heeft zij een stuk christelijk geloof in onze parochie verwezenlijkt, waar iedereen, maar vooral haar kinderen, trots op mogen zijn. Het is vooral voor dit heerlijke, ongedwongen, maar sterke geloof dat wij haar dankbaar zijn. Moge haar geloof ons geloof worden, haar gebed ons gebed. Op deze wijze eren wij deze vrouw en moeder het meest. En zo zal zij blijven voortleven in het dagelijkse doen en laten van hen die haar liefhebben. De zin van haar leven krijgt werkelijke gestalte in alles wat wij nu in navolging van haar, uitstrooien aan liefde en goedheid, aan geluk, geloof en eerlijke trouw.
Drukkerij Bongers. Heythuysen
Voor uw blijken van deelneming ondervonden tijdens de ziekte, het overlijden en de begrafenis van onze dierbare overledene, betuigen wij U onze oprechte dank.

Fam. Sillekens

Leveroy, juli 1968