Dag: 30 april 1968

Bonten, AnnaBonten, Anna

JEZUS – MARIA – JOSEPH. Bid voor de ziel van zaliger ANNA GERTRUDA BONTEN weduwe van Theodorus Timmermans. De dierbare overledene werd geboren te ELI. den 30 April 1868, overleed, voorzien van de laatste Heilige Sacramenten te BACXEM den 10 Nov. 1048 en werd den 13en d.a.v. begraven op liet R.K. Kerkhof te Leveroij. Levendig […]