Hermans, Driesser Maria


Categories :

JEZUS  MARIA  JOZEF
Bid voor de ziel van zaliger

Maria Aldegonda Driesser

echtgenote van
Johannes Hendrikus Hubertus Hermans

geboren 16 augustus 1890 te Leveroy en voorzien van de H. Sacramenten der zieken, overleden op 29 maart 1968 In het St. Elisabeth Ziekenhuis te Venray. Zij werd begraven 3 april d.a.v. te Welleriooi.

Van hare jeugd af vreesde zij God en onderhield Zijn geboden. Zij bereikte dit door haar voortdurend gebed en daardoor had zij ook een bewonderenswaardig geduld in de beproevingen en was zij een voorbeeld van vertrouwen op Gods’ Voorzienigheid.

Dierbare echtgenoot, lang en veel hebben we lief en leed gedeeld. Niets was u teveel om mijn ziekte te verlichten en leven te verlengen. Moge de Goede God u rijkelijk belonen en zegenen.

Gij mijn zusters en familie in Welleriooi, waarbij ik een thuis heb gevonden, ik sterf, maar niet mijn liefde en dankbaarheid voor u. Vanuit de hemel blijf ik u helpen, met sterkere liefde, dan ik op aarde voor u kon hebben.

Laten we ons vertrouwen op Maria blijven stellen en vestigen we op haar onze hoop.

Heilige Servatius, die mij zo dikwijls geholpen heeft, bescherm mijn familie en versterk het geloof in ons Vaderland.

Jezus, voor U leef ik,

Jezus, voor U sterf ik,

Jezus, ik ben de Uwe in leven en dood.

Langs deze weg betuigen wij u onze hartelijke dank voor uw gebeden en belangstelling betoond tijdens de ziekte, bij het overlijden en de begrafenis van mijn geliefde echtgenoot, onze beminde zuster, tante en nicht.

J. H. H. HERMANS
FAMILIE DRIESSER
FAMILIE HERMANS
WELLERLOOI, APRIL 1968