Mortelmans, Peter


Categories :

Ter gedachtenis aan

Peter Mathijs Mortelmans

weduwnaar van
Maria Anna Vossen

geboren te Gruitrode (Belg.Limburg) 28 oktober 1885 en overleden in de Maasland kliniek te Hom 26 maart 1968, begraven op het kerkhof van Sint Barbara te Leveroy op 29 maart d.o.v.

De dierbare overledene was het gegeven in goede gezondheid een hoge leeftijd te bereiken. Samen met zijn echtgenote heeft hij gewerkt en gezorgd voor zijn kinderen. In lief en leed waren zij elkander tot steun in een lang en gelukkig huwelijk. Toen ouderdom en ziekte hen dwongen een einde te maken aan hun arbeidzaam leven, hebben zij elkander de lasten van de oudendag, zo goed als zij konden, helpen verlichten. Zij waren volkomen op elkaar afgestemd. Mensen van weinig woorden, maar des te meer van de daad.

Aan de vooravond van Kerstmis kwam hun leven plotseling in een stroomversnelling. Ziekte bracht hen beiden in acuut stervensgevaar. Samen moesten zij hun vertrouwde huis verlaten, samen werden zij van de sacramenten der stervenden voorzien in de Maasland – kliniek te Hom. Na enige weken kwam de dood, als een dienaar van Gods liefde mogen we wel zeggen, voor moeder als een verlossing. Het sterke gestel deed vader zijn ziekte aanvankelijk te boven komen, maar zijn levenskracht was toch gebroken en na enige maanden riep de Heer van leven en dood ook hem onverwacht tot Zich

Met St. Paulus mocht hij zeggen : „Ik heb de goede strijd gestreden, mijn levensloop voleind, het geloof bewaard.” Met moeder weer verenigd, is het grote lijden nu ook voor vader voorbij. Zij zouden ons willen zeggen : Kinderen, leeft moedig verder. Blijft in liefde en eensgezindheid elkaar tot steun in uw verder leven, zoals wij U zijn voorgegaan. Hebt dank nog voor Uw vele en goede zorgen en wilt ons in uw gebeden blijven gedenken.
Wij danken iedereen hartelijk voor het meeleven en de belangstelling, betoond bij het overlijden van onze geliefde en zorgzame vader en opa.

Kinderen en kleinkinderen
Leveroy, 29 maart 1968