Pouls, Cornelis


CORNELIS POULS

echtgenoot van

HELENA GERTRUDA HILLEKENS.

Geboren te Heythuysen 20 februari 1897, gesterkt door de H. Sacramenten der Zieken, overleden in het St. Laurentius Ziekenhuis te Roermond op 17 januari 1968 en begraven op het parochie-kerkhof te Leveroy 20 januari d.o.v.
Na een werkzaam leven en de geduldige loutering van zijn laatste levensjaren, heeft de Heer van leven en dood zijn trouwe dienaar Cornelis Pouls tot zich geroepen.

Wij hebben hem alleen gekend als een man met grote wilskracht en plichtsbesef, een man vol werklust, een echte doorzetter. En we kennen ook zijn successen. God zegende zijn gezin en zijn werk.

Maar slechts weinigen onzer wisten dat – om met Sint Paulus te spreken – „een engel van satan zijn lichaam kwelde”, haast zijn leven lang. Hij sprak er echter met niemand over en ging moedig zijn gang door het leven. De kracht van geest die zo’n leven vraagt kan iemand alleen maar putten uit een diep Godsgeloof. „Mijn genade zij u genoeg”. Dat woord van de Heer moet ook zijn kracht geweest zijn, want hij was daarbij ook een meelevende, vriendelijke mens, een vader, die zijn kinderen verstandig voorging en de weg hielp te vinden in het leven.

Zijn echtgenote, zijn talrijke kinderen en kleinkinderen zullen hem dan ook zeer missen. Maar ze mogen een mooie en dankbare herinnering aan hem bewaren en het vertrouwen hebben dat God aan vader de eeuwige beloning voor alles geschonken heeft.

„Heer geef hem de eeuwige rust en het eeuwige Licht verlichte hem.”

Voor Uw deelneming in ons verlies en bij de begrafenis van mijn dierbare echtgenoot en onze zorgzame vader en opa, betuigen wij hiermede onze oprechte dank.

H. G. POULS-HILLEKENS KINDEREN EN KLEINKINDEREN

Tags: