Boonen, Lodewijk


Categories :

In uw gebed bevelen wij aan

LODEWIJK BOONEN

echtgenoot van
Hubertina Maria Beurskens

Geboren te Leveroy, 27 oktober 1886.
Overleden in het St. Jansziekenhuis te Weert, voorzien van de Sacramenten der zieken, 8 oktober 1967.

Begraven te Stramproy, 11 oktober d.o.v.
Dank u, Vader, voor alles wat gij hebt gedaan voor moeder en uw kinderen. Dank u, voor het leven dat gij ons hebt vóórgeleefd: met werklust en toegewijd zorgen, in hulpvaardigheid voor ieder die hulp nodig had, met liefde voor mens en dier; in gelovige bewondering voor alles wat leeft en groeit en dat gij steeds met alle liefde van uw boerenhart verzorgd hebt. Dank u, voor de leiding die gij aan ons gezin gegeven hebt. „Zij zijn niet waarlijk dood, die in ons harte leven”.
Voor de belangstelling, tijdens de ziekte en het medeleven na het overlijden, danken wij u van harte.

FAMILIE BOONEN