Roost – Knapen, Maria


Categories :

IN MEMORIAM

MARIA GERTRUDIS KNAPEN

weduwe van
LEONARDUS ROOST

Geboren te Leveroy 2 juli 1896, overleden op 7 februari 1966 in het sanatorium te Horn, gesterkt door de H. Sacramenten der Zieken. Zij werd begraven op het kerkhof van Sint Barbara te Leveroy 10 februari 1966, in afwachting van de voltooiing op de jongste dag.

Vol zorgen was haar leven. Moeder van een groot gezin. Het kruis van ziekte sloeg er een zware slagschaduw over. In een gelukkig huwelijk en een sterk geloof heeft zij echter de kracht gevonden om de zorgen en tegenslagen van het leven op te vangen en om dienstbaar te zijn voor anderen, vooral voor haar gezin. De goedheid en liefde van mensen voor elkaar maakt de zwaarste lasten op aarde nog draaglijk. .De liefde overwint alles” (St. Paulus) Deze gedachte moge een troost zijn voor haar kinderen, die zoveel voor moeder hebben gedaan. Deze gedachte moge ook uitdrukking vinden in oprechte dankbaarheid jegens God, die het leven der mensen leidt en die zoveel goede mensen : doktoren, zusters, verpleegsters on medemensen op haar levensweg voerde.
Mijn Jezus barmhartigheid.