Gabriëls, Jacobus


Categories :

Ter gedachtenis aan

JACOBUS GABRIËLS
Lid van de H. Familie

weduwnaar van
ANNA MARIA VONKEN

geboren te Nederweert 8 maart 1875, gesterkt door het Sacrament der zieken en het Viaticum, in de Heer ontslapen te Leverooi 17 juni 1965.

„Laat nu uw dienaar gaan in vrede, volgens uw woord.’ Luc.Il.29.

Na een lang en arbeidzaam leven mocht de dierbare overledene deze woorden van Simeon wel nazeggen. HIJ was een gelukkig mens, omdat hij een tevreden mens was. Voor zich zelf stelde hij geen hoge eisen. Voor anderen stond hij steeds klaar en stond zijn huls ten allen tijde open. En Ieder-een vertoefde er graag. Gastvrijheid ging hem boven alles. Toen hij niet meer werken kon, was een groot deel van de dag het rozenkransgebed zijn bezigheid. God, die de eenvoudigen niet beschaamd doet staan, zal daarom zijn trouwe dienaar thans zeker een nog veel groter geluk en een schoner woonplaats bereiden. Voor zijn kinderen en kleinkinderen, waaraan hij zo gehecht was, moge. de dankbare nagedachtenis nu tot een grote troost zijn en tegelijk een steun in hun verder leven om zijn voetstappen na te volgen. Laat deze dankbaarheid zich vooral uiten door in het gebed bij God hen te gedenken, die ons zo goed zijn voorgegaan. Mijn Jezus barmhartigheid.