Hermans- Op Heij, Anna


Hermans-HeijAnna1964Hermans-HeijAnna1964vk

JEZUS – MARIA – JOSEPH

Uwe godvruchtige gebeden worden gevraagd voor de zielerust van
ANNA CATHARINA OP HEIJ
weduwe van
PETER JOHANNES HERMANS
Lid van de H. Familie
Zij werd geboren te Leveroy op 20 februari 1889 en overleed aldaar plotseling op 11 augustus 1964 voorzien van het Sacrament der zieken.

Moeder, wat heeft God, die u zo liefhad, u zo plots de arm om de schouders gelegd, om u binnen te leiden in zijn heerlijkheid. Graag hadden we nog een woord van u gehoord. Maar u had ons alles gezegd en voorgeleefd in die vele jaren dat u een moeder waart voor ons en voor allen die u ontmoette. Bij het vroegtijdig afsterven van vader, waarvan u zo innig veel hieldt, aanvaardde u zo moedig alleen te zorgen voor de opvoeding van uw kinderen. Wij danken ons aller Vader om Zijn goedheid, die u ons hebt betoond. Zijn liefde deed u bekommerd ,zijn om ons en naarmate u Gods liefde in uw leven steeds meer aanvaardde, groeide uw kommer voor al uw kinderen en kleinkinderen. Zijn liefde deed u blijven zorgen niet alleen voor al uw dierbaren hier. maar ze gaf u ook de durfkracht om naar uw kin-deren in Brazilië te gaan. Geen enkel van de vele kinderen daar ging ook maar ooit uit uw gedachten. Goed zijn en goed doen met steeds een blije glimlach. Zo hebben we u altijd gezien moeder. Dit beeld zullen we nooit vergeten.
Met de psalmist mocht u bidden : „Mijn mond was vol van Uw lof de hele dag vol van Uw glorie”.