Geraats – Ariaens, Gertrudis


Categories :
GeraatsariaensGertrudis1964GeraatsariaensGertrudis1964vk

Ter vrome nagedachtenis aan

Gertrudis Maria Elisabeth ARIAENS

echtgenote van
PETER JOANNES GERAATS

Zij werd geboren te Weert 15 maart 1890, na een geduldig gedragen lijden, gesterkt door de H. Sacramenten der zieken en het Viaticum, naar een beter leven opgeroepen te Leveroy op 20 maart 1964.

Een wijze vrouw bouwt haar huis op.” (Spr. XIV 1)

De dierbare overledene was een sterke, vrome vrouw. Zij was de steun van haar man en voor haar talrijke kinderen een toegewijde moeder. Na ruim 50 jaar door een gelukkig huwelijk met haar man verbonden te zijn geweest valt de scheiding door de dood wel heel zwaar. Ook haar kinderen en kleinkinderen zullen haar missen, want zij was steeds het middelpunt van heel de familie. Aan deze scheiding ging een groot lijden vooraf. bitter als de zee.
Noch de kundigheid van doktoren, noch de liefdevolle verpleging van haar kinderen mochten hier baten, ja deze waren dikwijls nauwelijks in staat haar pijnlijke smarten dragelijk te maken. Hoe ervaren wij mensen hier weer de vergankelijkheid van ons aardse bestaan en de broosheid van ons geluk. Hoe staan we hier weer voor het mysterie van het lijden in deze wereld. We kunnen het misschien niet begrijpen, maar wat God vraagt van ons is: vertrouwen tot het uiterste, – blind vertrouwen op Zijn goedheid – hoe onbegrijpelijk Hij in deze wereld ook met ons moge omgaan.
De in de oorlog vermoorde joodse bekeerlinge Zr. Edith Stein, Carmelites, heeft getuigenis afgelegd van dit vertrouwen in een paar simpele versregels:

God leidt steeds zorgzaam onze schreden,
Geen prijs is Hem te hoog. ons tot het doel te leiden,
Doch allen, die Hij uitkiest rond zijn eeuwige troon.
Zij moeten eerst met Hem hier onder ’t kruis verwijlen.
Verdienen met het hartebloed van bittere smart
De hemel, door Gods liefde hun als erfgoed toebedacht

MOGE ZIJ RUSTEN NU IN VREDE

Additional Info