Coenen – van Appeven, Maria


Coenen AppevenMaria1964Coenen AppevenMaria1964vk

JEZUS + MARIA + JOSEPH + BARBARA

Ter vrome gedachtenis aan

Maria Hubertina van Appeven

echtgenote van
DOMINICUS HUBERTUS COENEN

Lid van de H. Familie
De dierbare overledene werd geboren te Heythuysen 26 april 1886, onverwacht, maar niet onvoorbereid, nog voorzien van het H. Sacrament der zieken, tot een beter leven opgeroepen 16 februari 1964 in het Sint Jansziekenhuis te Weert. Op het kerkhof van Sint Barbara te Leveroy rust haar lichaam tot de dag der opstanding.
De mens die er op bedacht is. dat hij eenmaal sterven moet, neemt gemakkelijk afscheid van alles. Zelfs een onverwachte dood is dan niet te vrezen.
Het aardse leven van deze christen vrouw was inderdaad een leven voor het aanschijn van God. Zij was trouw in de dienst van de Heer en steeds bedacht om te doen wat Hem behaagt. Zij was een goede echtgenote en een hartelijk bezorgde moeder voor haar kinderen en kleinkinderen. Door woord en voorbeeld hield zij hen voor. dat de mens om gelukkig te zijn, de gerechtigheid moet beoefenen en milddadig moet zijn en voor alles God moet loven en dienen met al zijn krachten. (Tobias) Dierbare echtgenoot. kinderen en kleinkinderen, zonder een woord van afscheid moest ik van u heengaan naar het eeuwige leven. Onze liefde echter blijft voortbestaan. Blijft mij gedenken in het gebed en het H. Misoffer, dan zijn wij niet alleen in geloof met elkaar verenigd maar mogen wij ook leven in de zalige hoop elkaar eens weer te zien.
MIJN JEZUS BARMHARTIGHEID.