Gubbels, Peter


Ter vrome gedachtenis aan

Peter Joannes Gubbels
Lid van de H. Familie. 

Geboren te Leveroy 8 maart 1874, aldaar in de vrede van Christus ontslapen in de vroege morgen van Allerzielen, 2 november 1963.

Een hart staat stil als God het wil. Na een lang, arbeidzaam leven riep de Heer van alle levenden zijn trouwe dienaar onverwacht tot Zich. Hij was een goed voorbeeld van de oude spreuk: Ora et labora. Bid en werk.

Zijn leven was vervuld van werken en zorgen voor anderen. Voor zich zelf met weinig tevreden was hij toch blij en dankbaar voor wat anderen voor hem deden. Achter het soms wat stugge en stroeve uiterlijk ging een schone menselijke inborst schuil. Zijn grootste zorg echter was God boven alles te dienen. In dat opzicht was hij werkelijk niet gauw tevreden over zich zelf. Hij ging gaarne naar de retraite. Hij heeft veel gebeden en veel geleden. Zo heeft hij de goede strijd gestreden. de wedloop volbracht, Het geloof bewaard. Wij mogen vertrouwen dat de Heer. de rechtvaardige Rechter, hem nu de kroon der gerechtigheid geschonken heeft. Zoals hij zelf in zijn eenvoudig. kinderlijk geloof zo dikwijls gebeden heeft, willen wij allen nu voor hem bidden: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.