Dag: 21 maart 1963

Baetsen, PeterBaetsen, Peter

„De vreze des Heren verheugt het hart. Zij geeft blijdschap. vreugde en lengte van jaren.- Eccl.1.12. TER VROME NAGEDACHTENIS AAN PETER HUBERT MATHIAS BAETSEN Hij werd geboren te Maxet-Leveroy. 14 november 1889. Hij was een rustige. hartelijke en steeds blijmoedige mens. Zelf niet getrouwd. vond hij in de kracht van zijn leven een roeping in […]