Timmermans, Tinie


TER GEDACHTENIS AAN

Tinie Timmermans

Zij werd geboren te Leveroy 15 april 1917.

gesterkt door de laatste H. Sacramenten naar een beter leven heengegaan op 7 juli 1962 in de Maasland-kliniek te Horn, begraven op het kerkhof van Sint Barbara te Leveroy op 10 Juli 1962.

In haar korte leven heeft zij maar weinig gezonde dagen gekend. Het navel moeide en onbezorgde spel van de jeugd was voor haar niet weggelegd. Zij kon maar weinig dagen van het jaar met haar vriendinnetjes de school bezoeken. Met het weinige onderwijs. dat zij genoot, kon echter haar ontvankelijke en scherpe geest een zodanige ontwikkeling opdoen, dat zij nauwelijks de mindere was van de beste van haar leeftijdgenoten. In de stilte van het lijden rijpt de geest vroeger. Zo kon zij – nog jong – leven en zelfs opgewekt zijn met de wetenschap dat zij vroeg zou moeten sterven.
Zij had haar hoop gesteld op 0. L. Vrouw van Lourdes. die zij drie keer mocht bezoeken. Hoe blij was ze dan en met hoeveel moed kwam ze terug. Maar het was alsof zij toch begreep dat haar lot zou zijn, wat Maria eens aan haar uitverkorene Bernadette gezegd had : “Ik zal je niet gelukkig maken in deze wereld, maar in de andere.’ Nog geheel onverwacht is nu het einde van haar leven gekomen.
Een hart staat stil, als God het wil. Hij heeft haar tot zich genomen. voordat de boosheid haar hart kon besmetten’ Haar ouders en zusjes, die andermaal het verlies van wat hier op aarde het dierbaarste is, betreuren, mogen troost vinden in het geloof dat God getrouw is, en bij machte, om al wat zwak en bederfelijk is In deze wereld in het eeuwige, ongestoorde geluk van de hemel sterk en onbederfelijk te maken, in de hoop ook daar eens allen te samen weer verenigd te worden.

JEZUS, HELP ONS HET KRUIS DRAGEN

Tags: ,