Baetsen, Jacobus


Categories :

Ter gedachtenis aan

Jacobus Cornelius Baetsen
echtgenoot van
Anna Hendrina Triepels

geboren 10 maart 1910 te Grefrath (Dld.) gesterkt door de H. Sacramenten der stervenden, overleden in de Maasland Kliniek te Horn 28 mei 1962, begraven op het kerkhof van de Sint Barbaraparochie te Leveroy. 1 juni 1962.

Gedenk, Heer Jezus, het eenvoudig en trouw geloof van Uw dienaar Jacobus, zijn geduld en blijmoedigheid in lijden en tegenslagen. zijn bereidwilligheid om Uw Wil ten einde toe te volbrengen.
Mogen zijn dierbaren in deze wereld getroost worden door het geloof dat ons leen. dat iedere mens door de dood en verrijzenis van Jezus Christus geroepen is om deel te hebben aan het onvergankelijk Licht en dat ook zijn lichaam, dat wij aan de aarde toevertrouwen, een-maal zal verrijzen en zal delen in het eeuwig Gebed.
Mijn dierbare echtgenote, zonder één woord van afscheid moest ik van U heengaan. Weet echter, dat mijn laatste zorgen in deze wereld naar U uitgingen en dat ik bij de Vader in de hemel voor U zal blijven bidden.
Dierbare familie en vrienden : vaartwel en bidt voor mij.
Eenmaal zullen wij elkander weerzien.