Het oudste komplete kazuifel van Nederland bevindt zich in Leveroy.

DSC 08

HET oudste komplete kazuifel van Nederland bevindt zich in Leveroy. Pastoor Geurts bewaart het daar zorgvuldig in een kartonnen doos en slechts bij uitzondering gaat die doos open, Deze week is hij opengegaan. Even maar en in de pastorie. Het was een groen kazuifel en nauwelijks versleten. Hoeveel schouders van priesters hebben er tijdens de mis \onder gescholen? In elk geval heel wat, want het kazuifel dateert uit de vijftiende eeuw en is dus vijfhonderd jaar oud. De voorlopige monumentenlijst (1926) vermeldt over de kerkinventaris van de parochie Leveroy: „Geciseleerd goud-brokaat-fluweel met geborduurde oplegsels”. Het zou uit de eerste helft van de vijftiende eeuw dateren en de oplegsels uit de tweede helft.

Het is een treffend voorbeeld van Bourgondische kunst: prachtig Veneziaans groen fluweel bedekt het gehele stuk. De indrukwekkende borduurkunst uit de late middeleeuwen maakt het tot een artistiek pronkstuk, dat reeds op vele tentoonstellingen als de belangrijkste inzending gold. Zo kon men het zien in Hasselt op de tentoonstelling ,Duizend jaar Limburgse kunst” en in Amsterdam, waar van juli tot september 1960 in museum Fodor een expositie, „Naalden wekten wonderen”, gehouden is. Het was daar verzekerd voor twaalfhonderd gulden.

Op de rugzijde zijn met gouddraad drie wapens genaaid, die een aanwijzing zouden kunnen geven voor de herkomst. Een van die wapen is onmiddellijk herkenbaar als. het, wapen van de graven Horne die tevens heer waren van Weert. Misschien is het oudste kazuifel van Nederland daarom oorspronkelijk van Weert afkomstig. Vast staat, dat het rond 1700, in het bezit was van de heren van Weert In dat jaar kreeg de parochie Leveroy – de kapel Leveroy werd in 1620 door bisschop Jacob van Castro van Roermond tot parochiekerk verheven – het kazuifel ten geschenke. Men zal het toen wel hebben kunnen gebruiken, want in 1675 was de kerk geheel geplunderd door voorbijtrekkende Staatse troepen.

Nu ligt het kazuifel dus in een kartonnen doos anno 1961. Geen priester zal het meer dragen. Het zal in Leveroy onder de hoede van pastoor Geurtz blijven, misschien tot dat definitief naar een museum verhuist.

Tags: