O.L.S. in Leverooi.

Juli 2

Viering van het O.L.S. in Leverooi. ’s Morgens 6 uur Hoogmis voor de levende en overleden leden van de Schutterij. Het weer was zeer zomers. Maar te heet ! Velen bleven helaas thuis. Degene die de hitte trotseerden, moesten menig zweetdruppeltje laten, bizonder de autoriteiten op de eretribune en nog meer de arme schutters. Het financiële succes was dientengevolge matig. Een 8 tot 10.000 bezoekers lieten verstek gaan.           P. Geurts

Tags: ,