Timmermans, Toosje


TER GEDACHTENIS AAN

Toosje Timmermans

geboren te l.everoy 13 december 1952, aldaar, ten gevolge van een ongeluk, uit dit leven weggenomen, nog voorzien van het heilig Oliesel, op 5 juni 1961.
Gelukkig kind, dat van zijn spel. zijn engelken voor reisgezel, zijn hertje vrij van zonde en schaad, is weggegaan naar ‘t hemelsch land !
Gelukkig kind, gij liet ons al bedroefd om u, in ‘t. aardsche dal: gij, blijde, daar omhooge bidt voor ons, waar ge op den troon nu zit t
(Guido Gezelle)

Tags: ,