Gabriëls, Peter


Categories :

„Ik stijg op naar Mijn Vader en uw Vader, naar Mijn God en uw God.” Evang.

Ter vrome gedachtenis aan

Peter Gabriëls

geboren te Leveroy 5 April 1868, aldaar overleden op Hemelvaartsdag 11 mei 1961, gesterkt door de H. Sacramenten der stervenden.

„De vreze des Heren verblijdt het mensenhart. Zij geeft geluk, tevredenheid en lengte van dagen.” Eccl. 1,12.

Met deze woorden kan het leven van deze dierbare overledene in het kort getekend worden. Hij was een waar dienaar des Heren, waarin geen be drog schuilde. Zijn eenvoud was ongekunsteld. Hij was altijd en met alles tevreden in het leven en dankbaar voor het goede dat hij ondervond. Steeds opgeruimd had hij zelf voor iedereen een opwekkend woord. Geen wonder dat allen die hem kenden van hem hielden. Hij had plezier in de kleine dingen van het leven, maar nog groter zorg voor het eeuwige.

Zoals zijn leven was, was ook zijn dood.

In volle overgave aan Gods H. Wil, heeft hij de komst van zijn Heer afgewacht. In de vroege morgenuren van het jaarlijks herdenken van ’s Heren hemelvaart, scheidde zijn ziel van zijn broze aardse lichaam, om in het geluk van het eeuwig Vaderhuis met Christus te worden opgenomen. God geve hem de eeuwige rust en het honderdvoudige loon voor zijn welbesteed leven,

ONZE VADER …

 

———————————————————————————————————————–
druk bongers heythuysen