Dag: 11 mei 1961

Gabriëls, PeterGabriëls, Peter

„Ik stijg op naar Mijn Vader en uw Vader, naar Mijn God en uw God.” Evang. Ter vrome gedachtenis aan Peter Gabriëls geboren te Leveroy 5 April 1868, aldaar overleden op Hemelvaartsdag 11 mei 1961, gesterkt door de H. Sacramenten der stervenden. „De vreze des Heren verblijdt het mensenhart. Zij geeft geluk, tevredenheid en lengte […]