Dag: 24 april 1961

Camp, PeterCamp, Peter

JEZUS + MARIA + JOZEF Bid voor de ziel van zaliger Peter Jan Matthijs Camp. De dierbare overledene werd geboren te Leveroy 22 mei 1936 en overleed in het R. K. Ziekenhuis te Roermond na een droevig ongeval en een met geduld gedragen lijden, voorzien van de genade-middelen van onze Moeder de H. Kerk op […]