Feestend Leveroy huldigt zilveren pastoor Geurts


Maandag 17 april 1961

Feestend Leveroy huldigt zilveren pastoor Geurts

Op hartelijke en indrukwekkende wijze heeft Leveroy zondagmorgen zijn zilveren priester en herder der parochie, pastoor Geurts, gehuldigd.

Van vele huizen wapperde de nationale driekleur, terwijl het dorp, kerk en verenigingsgebouw door de goede zorgen van het plaatselijk feestcomité e.a. stemmig waren versierd.

In de stoet waarin kerkbestuur, burgemeester Spiertz en echtgenote alsmede burgemeester Geurts en echtgenote uit Heythuysen, alle verenigingen en vele parochianen deelnamen, begaf pastoor Geurts zich met zijn naaste familieleden alsmede kapelaan Geurts en kapelaan Billekens, resp. neef en achterneef van de jubilaris (beide kapelaans zijn verbonden aan de parochie van St. Hubertus te Blerick), geflankeerd door bruidjes en onder marsmuziek van de fanfare, ter kerk, en wel door een haag van schutters opgesteld op het kerken langs het geroffel van het van de schutterij.

De kerk was prachtig versierd. Kapelaan Geurts hield de feestpredicatie en wees daarin op de grote waarde en verhevenheid van het priesterschap.

Aan het einde der H. Mis bracht het kerkelijk zangkoor onder leiding van directeur Ament een priestercantate ten gehore. Na de H. Mis trok de feeststoet naar de St. Barbarazaal alwaar de huldiging plaats vond.

Kapelaan Krijnen sprak de jubilaris geestige wijze toe en prees zijn bijzondere kwaliteiten als pastoor der en als mens. Als feestgeschenk hij namens de gehele parochie een bedrag van f 1200 aan; een basis voor een te stichten klokkenfonds. Pastoor Geurts had namelijk te kennen gegeven, dat hij gaarne nog zou mee maken, dat een derde klok de zware klanken over Leveroy zou laten klinken.

De heer Ament feliciteerde namens onderwijzend personeel.
De beide kleuters Nellie Wetemans en Peter Hermans droegen een mooi passelijk gedicht voor, waarna Toos Goertz en Els Sijmkens eveneens een toepasselijk gedicht naar voren brachten onder aanbieding van een fraai bloemstuk. Vervolgens zongen de leerlingen van de lagere school enkele feestliederen.

De heer Creemers sprak namens het feestcomité en overhandigde het eerste bedrag voor het klokkenfonds, dat niet, zoals kapelaan Krijnen mededeelde, f 1200 maar f 1302,50 bedroeg.

Deken Geurts uit Heythuysen kwam eveneens in een welgemeende speech zijn gelukwensen aanbieden.

De heer L. Hermans sprak namens j alle verenigingen waarvan de jubilaris geestelijk adviseur is en bood vervolgens een passend cadeau aan.

Burgemeester Geurts uit Heythuysen feliciteerde, ook namens de burgemeesters Spiertz en Michiels van Kessenich, die samen de burgerlijke regeerders vormen van het district Leveroy, aldus burgemeester Geurts. De parochie Leveroy is nl. in drie gemeentes ingedeeld.

Mej. Truus Leunissen droeg vervolgens een passend gedicht aangaande het priesterschap voor. Mej. Mia Leunissen, leidster van de Jonge Garde, sprak felicitaties namens de Jonge Garde onder aanbieding van een bloemstuk.

Diep getroffen door deze huldiging bracht de jubilaris dank aan alle sprekers, verenigingen, feestcomité enz. die dit zilveren priesterfeest voor hem tot onvergetelijke dag hadden gemaakt.

Hierna volgde een zeer druk bezochte receptie, waarin wij o.a. opmerkten pastoor Schippers uit Roggel, pastoor Maes uit Nederweert-Eind en pastoor Snackers uit de parochie Kelpen-Oler.

’s Avonds bracht de fanfare „Concordia” en de Schutterij St. Barbara een klinkende serenade bij de pastoor thuis.

Pasteur Geurts uit Leveroy die zondag zijn zilveren priesterfeest vierde.

 

Tags: