Krijgt ook Leveroy nieuwe Zaal ?

4 april 1961

Krijgt ook Leveroy nieuwe Zaal? 

Op donderdag avond vergaderden de voorzitters van de diverse stands-culturele- en sportorganisaties ter bespreking van het zaalprobleem ter plaatse. De enige zaal ter plaatse is de St. Barbara-parochiezaal. Besproken werden eventuele plannen tot vergroting van deze zaal, om hem geschikt te maken voor dansvermaak. Een bevredigende op-, lossing waarbij ook de overige doeleinden van deze zaal voldoende tot hun recht zouden komen, meende men niet door verbouwing van de bestaande te kunnen verwezenlijken. In verband ook met de eisen die de toekomst in deze ongetwijfeld ook in Leveroy zal stellen, meende men dat nieuwbouw hiervoor de enige afdoende oplossing zou zijn. Een com-I missie van 3, bestaande uit de heren W. Cuypers, L. Hermans en een nog aan te wijzen persoon uit de kring van Fanfare werd benoemd om plannen in 1 deze richting te bekijken, ook op hun I financiële mogelijkheden. In de loop van deze zomer zal deze commissie verslag uitbrengen van haar bevindingen.

Tags: ,