Pastoor Geurts 25 jaar priester

28 Maart was het de 25ste verjaardag van de priesterwijding van de pastoor van Leverooi.

16 April De parochie vierde dit heugelijke feit in eensgezindheid en met algemene deelname op Zondag 16 April 1961. Na de hoogmis feestelijke receptie in de zaal. Namens de parochie werd een aanvangskapitaal aangeboden bestemd om een nieuwe klok te kopen fl. 1.302,50. Door de Hr. M. Cremers, voorzitter van het feestcomité. Het weer was ’s morgens nogal somber. ’s Namiddags klaarde het op. Maandagnamiddag waren kerkbestuur en plaatselijke en streekautoriteiten te gast op de pastorie.         P. Geurts

Tags: ,