Appeven van, Jacobus


Categories :

AppevenJacobus1961AppevenJacobus1961vk

Gedenk in uw gebed de ziel van zaliger

Jacobus Hubertus v. Appeven
Lid van de broederschap der H. Familie.

echtgenoot van
Maria Cuypers

Hij werd geboren te Heythuysen, 16 januari 1884. In de Heer overleden te Leveroy, 3 februari L961.

»Zorg dat ik op tijd paraat ben,» zo vroeg deze godvruchtige mens om de laatste H. Sacramenten, toen hij de dood voelde naderen. Iemand, die zo spreekt, is bereid. Hij hoeft de dood niet te vrezen, want hij wordt gedragen door een sterk Godsvertrouwen en een algehele overgave aan Gods H. Wil. Het is de schone voleinding van een christenleven, dat, begonnen in het H. Doopsel, tot volle wasdom is uitgegroeid in Jezus Christus. Het geheim van zo’n leven is samen te vatten in de eenvoudige woorden : Ora et labora. Bid en werk. Beide heeft de overledene als de levensopdracht, die God aan ieder mens geeft, getrouw vervuld. Gods zegen werd daarom reeds hier op aarde zijn deel. Met de grijze Simeon van de tempel mocht hij op het einde van zijn leven met vreugde en dank bidden : »Laat nu, o Heer, Uw dienaar gaan in vrede.»

Mijn dierbare echtgenote, met wie ik zoveel jaren in liefde verenigd was, mijn heengaan zal u zwaar vallen, maar troost u met de gedachte, dat onze scheiding niet voor altijd is. Mijn dierbare kinderen, vaart wel, blijft trouw in de dienst des Heren, en beijvert u te doen wat Hem behaagt. (Tobias 14.20.)

HIJ RUSTE IN VREDE. AMEN.

—————————————-
druk bongers heythuysen