1961

1961

Voetbalclub opent nieuw terrein

Zondagmiddag had onder vrij grote belangstelling de opening- en inzegening plaats van het nieuwe sportterrein van de sportvereniging Leveroy. Rond twee uur werd vanaf het clublokaal onder de lustige tonen van de fanfare afgemarcheerd naar het sportterrein. In de stoet merkte wij o.a. pastoor Geurts , burgemeester Spiertz van Nederweert,

Pastoor Geurts 25 jaar priester

28 Maart was het de 25ste verjaardag van de priesterwijding van de pastoor van Leverooi. 16 April De parochie vierde dit heugelijke feit in eensgezindheid en met algemene deelname op Zondag 16 April 1961. Na de hoogmis feestelijke receptie in de zaal. Namens de parochie werd een aanvangskapitaal aangeboden bestemd

Krijgt ook Leveroy nieuwe Zaal ?

4 april 1961 Krijgt ook Leveroy nieuwe Zaal?  Op donderdag avond vergaderden de voorzitters van de diverse stands-culturele- en sportorganisaties ter bespreking van het zaalprobleem ter plaatse. De enige zaal ter plaatse is de St. Barbara-parochiezaal. Besproken werden eventuele plannen tot vergroting van deze zaal, om hem geschikt te maken
DSC 07

Een stukje aards paradijs / LLTB in het diamant

11 en 12 april 1961 Een stukje aards paradijs. Zo werd gisteren de plaats Leveroy genoemd bij de viering van het 60-jarig bestaan van de LLTB-afdeling. Zeker op deze zonnige voorjaarsdag, met het frisse lentegroen en de fleurige bloesems op de fruitbomen, was er in dit landelijke kerkdorp grond voor

Pastoor Geurts zilveren priester

Morgen viert de  parochie Leveroy  het zilveren priesterfeest van haar herder pastoor P.J.A. Geurts. Om 10 uur wordt de jubilaris door verenigingen en 4 bruidjes aan de pastorie afgehaald en naar de kerk geleid waar hij een plechtige Hoogmis van dankzegging zal opdragen. Na de kerkelijke plechtigheid volgt in het

Feestend Leveroy huldigt zilveren pastoor Geurts

Maandag 17 april 1961 Feestend Leveroy huldigt zilveren pastoor Geurts Op hartelijke en indrukwekkende wijze heeft Leveroy zondagmorgen zijn zilveren priester en herder der parochie, pastoor Geurts, gehuldigd. Van vele huizen wapperde de nationale driekleur, terwijl het dorp, kerk en verenigingsgebouw door de goede zorgen van het plaatselijk feestcomité e.a.

verzoek bijdrage nieuw vaandel Schutterij

Aantekeningen van de heer L.Ververs, oud inwoner van Leveroy, over schutterij St. Barbara. afschrift bestemd voor schutterij GEMEENTE NEDERWEERT Onderwerp: Verzoek Gedeputeerde Staten in-trekking raadsbesluit 22 maart 1961 tot het verlenen van een krediet ad f 1.0009- voor een nieuw vaandel voor de Schutterij St. Barbara Nederweert,12 juni 1961. Aan

O.L.S. in Leverooi.

Juli 2 Viering van het O.L.S. in Leverooi. ’s Morgens 6 uur Hoogmis voor de levende en overleden leden van de Schutterij. Het weer was zeer zomers. Maar te heet ! Velen bleven helaas thuis. Degene die de hitte trotseerden, moesten menig zweetdruppeltje laten, bizonder de autoriteiten op de eretribune

Leveroy had zondagmiddag ruim 25.000 toeschouwers

Leveroy had zondagmiddag ruim 25.000 toeschouwers Bonte optocht van 3 1/2 km trok door heel Leveroy (Vervolg vanpag. 1) kunnen schieten. Er ging een golf van opluchting door schutters en omstanders, toen het nieuws bekend werd. Immers, had een Nederlandse schutterij het winnende schot gelost, dan had de best
DSC 08

Het oudste komplete kazuifel van Nederland bevindt zich in Leveroy.

HET oudste komplete kazuifel van Nederland bevindt zich in Leveroy. Pastoor Geurts bewaart het daar zorgvuldig in een kartonnen doos en slechts bij uitzondering

Het najaar van 1961

1961 Het weer was in de zomer van 1961 nogal wisselvallig. September was echter zeer mooi. Ook october grotendeels. Droog en warm. November was zeer nat.           P. Geurts