Appeven van, Johannes


Categories :

JEZUS MARIA JOSEPH
Bidt voor de ziel van zaliger

Johannes Hubertus van Appeven

echtgenoot van
Anna Maria Petronella Hendrikx

Geboren te Baexem 18 juli 1891 en voorzien van de H. Sacramenten overleden te Grathem 23 oktober 1960.

Een mens die gaarne bidt heeft niets te vrezen. Voor hem is het heengaan uit dit leven geen noodlot maar slechts een stap verder naar een beter leven en naar een onvergankelijk geluk. En wanneer O.L. Heer iemand tot zich laat komen midden in de bezorgdheid om op tijd bij Hem te zijn, dan moge ons dit tot een voorname geruststelling zijn en tot een grote troost. Ieder afscheid doet zeer, en zeker het plotselinge verscheiden.

Maar wij willen in de liefde toch vooral het welzijn van de ander. Daarom ge-troosten wij ons vooral in deze zekerheid, dat het geluk dat de dierbare bij God geniet alles overtreft wat wij op aarde geboden hebben of nog zouden kunnen bieden. Getroosten wij ons in het geluk van hen die ons dierbaar zijn en blijven. Dierbare echtgenote, zo lang ik bij U mocht zijn, was ik er door de Wil van God. Gelijk het Hem behaagd heeft, is geschied. Hij geeft geen lasten of Hij zal ook krachten geven om deze te dragen.

Werp dus al uw zorgen op de Heer en Hij zal voor U zorgen. In de Hemel zal ik u meer beminnen dan ik u op aarde kon liefhebben. Goede kinderen, blijft mijn voorbeeld indachtig en weest altijd goed voor moeder. Gij en al mijne vrienden, bidt voor mij. Waakt allen en bidt, want niemand weet noch dag noch uur.

Mijn Jezus barmhartigheid.