Ottenheijm, Jacobus


Jezus  Maria Joseph Barbara
Ter vrome gedachtenis aan

JACOBUS OTTENHEIJM

echtgenoot van Helena Gertrudis Verhaegh

Hij werd geboren te Helden 18 november 1900 en overleed, meermalen gesterkt door de H. Sacramenten der stervenden, te Leveroy, 17 juli 1960.

De dierbare overledene was een man, eenvoudig maar diep van geloof, oprecht van hart. een goede echtgenoot en een hartelijke vader, goed en vriendelijk voor iedereen. Hij kende geen vijanden, hij zou het ook niet verdragen hebben er een te hebben. Zijn levensblijheid liet hem nooit in de steek. Zij deed hem het zwaarste werk met opgeruimdheid voor zijn gezin vervullen. Zij was ook zijn kracht toen in de laatste jaren van zijn leven een benauwende ziekte hem van tijd tot tijd tot werkeloosheid dwong. Met het vooruitzicht van een onverwachte dood, bleef hij toch onveranderlijk zich zelf : de man die altijd opgewekt en rustig was. Hij liet alles over aan de goede God. Zijn geloof had gestalte gekregen in het vertrouwen zoals Christus, dat in het Onze Vader ons heeft geleerd.

Gelukkig de mens die zo zijn vertrouwen stelt op God. In eeuwigheid zal hij niet beschaamd worden. Mijn dierbare echtgenote en kinderen, terwijl ik bezig was voor Uw toekomst te zorgen. kwam de Heer. onverwacht en zonder een woord van afscheid voor U. Leert dan nu nog de les van mijn leven : Blijft op God vertrouwen en weest goed voor elkander. goed ook voor mij en bidt voor mij, die zoveel van U gehouden heelt. Eens zien wij dan elkander weer.

Heer geef hem de eeuwige rust.