Baetsen, Wilhelmus


Ter vrome gedachtenis aan

WILHELMUS BAETSEN
Lid van de H. Familie

Hij werd geboren te Heythuysen 17 november 1884. en overleed aldaar 27 maart 1960, voorzien van de H. Sacramenten der stervenden. Hij werd begraven op het kerkhof van Sint Barbara te Leveroy.

De dierbare overledene had van de goede God een blijde natuur meegekregen. Hij voelde zich gelukkig met de kleine dingen van het leven en van de natuur. maar nog gelukkiger was hij. wanneer hij een medemens een plezier kon doen. Daarom ook kon hij onbaatzuchtig al zijn zorgen wijden aan het gezin van zijn broer die naar menselijke berekening zo vroeg uit deze wereld moest scheiden.
Een mens die zo zijn leven lang blij en gelukkig door de wereld mocht gaan, moet wel een echt tevreden mens zijn geweest en nog meer een diep godsdienstige mens, die alles in het licht van het Geloof wist te zien en te aanvaarden. Daarom liet hij, tot in zijn laatste levensdagen toe, ook geen gelegenheid voorbijgaan om door de week de H. Mis mee te vieren. Hij was een groot vereerder van U.L. Vrouw en een trouw lid van de H. Familie.
Mijn dierbare familie en vrienden, lang zijn we samen gelukkig geweest. Onverwacht kwam het afscheid en het was kort. Maar we mogen hopen op een nooit eindigend weerzien in het eeuwig geluk bij de Vader. Ik dank U nog voor alles, voor uw zorg en voor uw vriendschap. Gedenkt nu ook nog mijn ziel in uw gebed en bij het H. Offer.
MIJN JEZUS BARMHARTIGHEID.