Dag: 27 maart 1960

Baetsen, WilhelmusBaetsen, Wilhelmus

Ter vrome gedachtenis aan WILHELMUS BAETSEN Lid van de H. Familie Hij werd geboren te Heythuysen 17 november 1884. en overleed aldaar 27 maart 1960, voorzien van de H. Sacramenten der stervenden. Hij werd begraven op het kerkhof van Sint Barbara te Leveroy. De dierbare overledene had van de goede God een blijde natuur meegekregen. […]