Vervolg droogteschade

 

1960

Naar aanleiding van den groten droogteschade in de landbouw over 1959 ontvingen alle landbouwers van Leveroy (op enkele welgestelde na, die in de vermogensbelasting vallen of meer dan 1000 gld. ink.bel. betalen) een welkome tegemoetkoming van het Rijk in de vorm van een toeslag van 100 gld. per hectare. Een late en zeldzame Sinterklaasverrassing. De droogte periode hield praktis aan tot en met begin Juli 1960. Toen veranderde het weer. Gelukkig viel e regen, waardoor de reeds verkommerde weiden en gewassen op het veld op het nippertje werden gered en opnieuw tot groei gebracht. Weldra viel er echter te veel regen en hoewel de veldgewassen een prachtig oogstresultaat deden verwachten, is er nogal wat door water en nattigheid bedorven.

Tags: ,