1960

1960

Vervolg droogteschade

  1960 Naar aanleiding van den groten droogteschade in de landbouw over 1959 ontvingen alle landbouwers van Leveroy (op enkele welgestelde na, die in de vermogensbelasting vallen of meer dan 1000 gld. ink.bel. betalen) een welkome tegemoetkoming van het Rijk in de vorm van een toeslag van 100 gld. per

Brand Helenahoeve

Bron: Leidse Courant | 8 maart 1960 | pagina 4  (4/12) — In de ruim veertigjarige „Helenahoeve” van landbouwer H. op Hey te Leveroy bij Nederweert is gistermiddag door tot nog toe onbekende oorzaak brand uitgebroken. Vooral dank zij de straffe wind kon het vuur snel om zich heen grijpen.

SCHUTTERSFEEST 1960

Het kranige zestal van de schutterij „St. Barbara” te Leveroy behaalde op het Oud Limburgs Schuttersfeest te Limbricht de eerste corpsprijs en daarmee de organisatie van het O.L.S. 1961 door „St. Barbara”. Na hun prestatie werden de zes stoere schutters op de schouders genomen. PN:: De 5 zichtbare op de

schildersbeurt voor kerk

23 Nov. Nadat in het voorjaar de kerk zelf een frisse schilderbeurt had gehad werd dit werk door de firma Deneer voltooid met het afwerken van Sacristie en bijvertrekken. Vermeld moet nog worden de bestrijding van houtworm en bok-tor in het kerkgewelf door de firma Bleys uit Leiden. Garantie 20

Parochieweek

27 Nov. – 4 Dec. Werd alhier een “parochieweek” gehouden onder leiding van de Weleerwaarde Heren van de Broek en Peijs van de Norbertijnen van Harderwijk e Berne. Het weer was zacht en droog, hetgeen de opkomst ten goede kwam. De volkszang en in het algemeen de actieve deelname der

ouderweek 1960

Nov. 27 – 3 Dec. Ouderweek in Leverooi. Prachtig geslaagd. Grote opkomst. Soms overweldigend. Leiders: Pater Anselmus C.P. Verdere sprekers: Dr. Timmermans Schaasberg Kakert, Luc Geurts Heerlen, Mevr. Remmen Rijs Vernooi.