Heijnen, Helena


Ter vrome gedachtenis aan

Helena Maria Angelina Heijnen

De dierbare overledene werd geboren te Leveroy, 27 januari 1932.

Door het H. Doopsel werd zij herboren in Christus, kreeg het goddelijk leven en werd tot kind van God gemaakt. Nog jong trof haar een ongeneeslijke. ziekte, die haar geleidelijk aan naar geest en lichaam tot machteloosheid doemde. Al kon zij daardoor maar weinig werken of presteren in dit leven, wij mogen haar leven toch niet nutteloos of waardeloos beschouwen. De gave van het leven is altijd iets kostbaars en groots. Zij was bestemd voor een eeuwig geluk en door het ingestorte genadeleven droeg zij de kiem daarvan reeds in haar bi oze lichaam mee in dit leven. Door haar overgang naar het andere leven is deze kiem plotseling opengebloeid tot volle wasdom en schoonheid.

„Het bederfelijke in haar is nu bekleed met het onbederfelijke en het sterfelijke met onsterfelijkheid.« (St.Paul.)

Voor wie gelooft is ook dit leven een volwaardig leven, schoner en rijker misschien dan het leven van anderen, die menen hier op aarde grote dingen gedaan te hebben. God ziet vaak verder dan wij mensen. Danken wij Hem nu ook voor alle goedheid, liefde en barmhartigheid bewezen aan deze overledene. Deze gedachte moge ook een troost zijn voor de ouders en familie die haar met zoveel liefde steeds hebben omringd en verzorgd. Zij overleed te Leveroy op 17 juli 1959, voorzien van de laatste H. Sakramenten.

ZIJ RUSTE IN VREDE.