Roost, Hendrina


 

RoostHendrina1959RoostHendrina1959vk-001

Jezus ‘s + Maria + Joseph + Barbara
Ter vrome gedachtenis aan zaliger

Hendrina Hubertina Roost
Zij werd geboren te Leveroy 4 november 1877 en werd aldaar, gesterkt door de H. Sacramenten, na een kort-stondige ziekte, tot een beter leven opgeroepen 15 april 1959.

Een erekroon zijn de hoge jaren die op de weg der gerechtigheid gevonden worden. ‘t Is van geen waarde lang geleefd te hebben, indien men niet goed geleefd heeft. De overledene heeft geleefd uit het ge-loof, een geloof, kinderlijk en eenvoudig. Zij was een eenvoudige van hart, die weinig eisen stelde aan het leven hier op aarde. Zij moge dan maar weinig talenten hebben meegekregen in dit leven, waardoor zij misschien minder gepresteerd heeft dan een ander. De gave van het leven op zich is altijd een onschatbare gave Gods, zeker als dit leven door het H. Doopsel op Christus zelf geënt wordt. Dat Leven toch zal na de dood van een mens in al zijn schoonheid en rijkdom openbloeien, waar-door de ziel, dan zonder enig gebrek, het geluk in al zijn volheid mag genieten. God ziet veider dan de mens en Hij heeft met alles Zijn bedoeling. Daarom mogen wij, nu wij aan het einde van dit leven op aarde staan, evenzeer God danken voor de goedheid en barmhartigheid aan deze overledene bewezen. Haar familie heeft haar tot in haar hoge ouderdom toe met liefde omringd. Zij ruste in vrede.

———————————————–
druk bongers heythuysen