Dag: 13 januari 1959

Breukers, JoannesBreukers, Joannes

JEZUS + MARIA + JOSEPH + BARBARA Ter vrome gedachtenis aan JOANNES HUBERTUS BREUKERS De dierbare overledene werd geboren te Kelpen Grathem 22 maart 1889. Hij werd, voorzien van de laatste H. Sacramenten, naar een beter leven opgeroepen te Leveroy 13 januari 1959. Gelukkig de mens die bij zijn dood kan terugzien op een welbesteed leven. […]