Breukers, Johannes


Categories :

JEZUS MARIA JOSEPH BARBARA

Ter gedachtenis aan

Johannes Josephus Hubertus Breukers

echtgenoot van
MARIA CATHARINA PEETERS
Lid van de H. Familie

geboren 10 januari 1892 te Kelpen, overleden, gesterkt door de H. Sacramenten, in het St. Jansziekenhuis te Weert 16 december 1958 en begraven 19 dec. d.a.v. op het Kerkhof der St. Barbara parochie te Leveroy.

Gedenk, Heer Jezus, zijn eenvoudig en trouw geloof, zijn volhardend vertrouwen, overgave in zijn ziekte

Zijnd doerbare echtgenote en kinderen mogen de troost ondervinden van ons geloof, dat hij door Christus dood en verrijzenis geroepen is, thans deel te hebben aan het onvergankelijk licht en dat ook zijn lichaam, dat wij aan de aarde toevertrouwen, eenmaal zal verrijzen en zal delen in het eeuwige geluk

Wij allen, broeders en zusters in Christus en Zijn kerk, willen gaarne met hen bidden, dat God hem spoedig die eeuwige vrede en rust moge geven en dat wij allen eenmaal met elkaar weer verenigd worden.

Lieve Moeder Maria, zo vaak heeft hij U geëerd door het rozenkransgebed, wees gij thans zijn Voorspreekster.