Coumans, Alphonsus


Categories :

Ter vrome nagedachtenis aan

Alphonsus Maria Coumans
Lid van de H. Familie.

Geboren te Leveroy op 17 nov. 1878 en tijdig gesterkt door de Genademiddelen der H. Kerk overleden in het ziekenhuis te Roermond op 21 okt. 1958. Op 24 okt. d.a.v. werd zijn lichaam begraven op het Kerkhof te Baexem.

Deze eenvoudige, brave man heeft het lange leven van bijna 80 jaren, dat God hem schonk, goed besteed.  Eerlijk en oprecht tegenover God en de medemensen is hij in stilte door het leven gegaan zonder ooit de ijdelheden dezer wereld te zoeken. Na zulk een leven, zo mogen we verwachten, is de dood slechts een overgang naar een beter leven. Daar zal hij nu beloond worden voor alles, wat Hij voor God heeft gedaan en geleden. Dierbare broer, mijn heengaan zal U zwaar vallen, nu gij alleen achter blijft, maar troost U met de gedachte, dat we eenmaal toch weer elkander hopen terug te zien om dan nooit meer te worden gescheiden en wees dankbaar tegenover God, dat wij zolang bij elkaar mochten blijven en elkanders steun mochten zijn. Tot weerziens in de hemel Mijn Jezus, barmhartigheid