Kessels -Houben, Mathilde


 

TER VROME GEDACHTENIS AAN

Mathilde Maria Helena Houben

Echtgenote van
Martinus Hubertus Kessels

Lid van dr H. Familie

De dierbare overledene werd geboren te Leveroy 16 november 1889.

Na een langdurige ongesteldheid, waarin zij meermalen werd gesterkt door de H. Sakramenten der kerk, riep God haar. in het vroege uur van zondag 5 oktober 1958. tot Zich voor een beter leven.
„Verdwenen is de vreugde van ons hart … de kroon is ons van het hoofd gevallen.” leremias. Maar toch hoe troostvol ook Is voor haar dierbaren de gedachtenis aan haar die in Gods liefde geleefd heeft en in de vrede van Christus gestorven is. In de maanden van haar lijden vooral toonde zij wat zij was. Een diep gelovige. sterke. liefderijke vrouw en moe-der. Toen zij voor haar dierbaren niet meer zorgen kon. was het offeren voor hen haar levenstaak. Met veel ge-duld heeft zij haar kruis van machteloosheid en benauwd-heid gedragen en zo dag aan dag gewonnen aan gelijk-vormigheid met Christus. Onze Vader in de hemel zal deze christelijke moeder. die. zolang zij kon, zo gaarne opging naar de parochiekerk. om zich daar in en door cn met Christus aan Hem te offeren en om zich voor haar levenstaak te sterken met de goddelijke Offergave. rijkelijk belonen voor haar innig geloof. voor haar vast vertrouwen. voor haar offervaar-dige liefde. Zegen en weldaden heeft zij verspreid. nu zal zij zelve gezegend worden. Heer. geef haar de eeuwige rust.

 

 

Tags: ,